Boekbespreking CMMI Assessments – Motivating Positive Change

In de aanloop naar een assessment van een grote financiele instelling viel het mij tijdens de briefing van de betrokkenen op dat het evenement werd beschouwd als een examen, waarvoor men moest slagen. Het betrof een CMMI Maturity Level 2 assessment en het slagen werd impliciet gedefinieerd als het aantonen dat de organisatie alle bijbehorende practices volledig uitgevoerde. Het bleek zelfs dat bonussen van managers afhankelijk waren gemaakt van het resultaat van het assessment. De beoogde deelnemers werd op het hart gedrukt om hun beste beentje voor te zetten omdat het slagen mede hiervan afhankelijk was. De opvatting van een assessment als examen stond naar mijn idee op gespannen voet met de intentie van een SCAMPI A, omdat de twee laatste letters immers staan voor Process Improvement. Hiervoor is het noodzakelijk dat de deelnemers zo open en eerlijk mogelijk aangeven wat werkt en wat niet werkt in hun projecten. Het beeld dat zo ontstaat, vormt een basis voor verdere verbetering. Dit is precies de tegenstelling tussen het belang van de organisatie op korte termijn – een Maturity Level 2 rating verkrijgen – en het belang van de organisatie op langere termijn – verbeterpotentie blootleggen en organisatieverbeteringen doorvoeren. Dit is het centrale thema van “CMMI Assessments – Motivating Positive Change” van Bush en Donaway (2005).

De eerste drie hoofdstukken (90 pagina’s) zijn kaderscheppend. Het eerste hoofdstuk beschrijft de argumentatie voor het uitvoeren van assessments, gericht op het leggen van een basis voor verbeteringen. In het tweede hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de geschiedenis van methoden voor procesverbetering en van assessment methoden. Hoofdstuk drie is gewijd aan een beschrijving van de CBA IPI (gerelateerd aan CMM) en SCAMPI A assessment (gerelateerd aan CMMI) methodiek in vogelvlucht, bestemd voor senior management. Dit eerste deel geeft een goed inzicht in de mogelijke toegevoegde waarde voor de organisatie van assessments als instrument voor verbeteringen.

Het tweede deel (229 pagina’s), bestaande uit de hoofdstukken 4 tot en met 11, is georganiseerd rondom de stappen van bovengenoemde assessment methoden en voorziet in een uitgebreide toelichting daarop. De tekst wordt geïllustreerd met vele voorbeelden die herkenbaar uit de praktijk komen. De beschreven activiteiten worden alle benaderd vanuit de optiek van verbeteringen ten behoeve van het behalen van de business doelstellingen van de organisatie. Omdat activiteiten worden uitgevoerd door mensen, in hun diverse rollen, kan de examenbenadering er voortdurend in sluipen. Deze valkuilen worden gesignaleerd en de schrijvers voeren remedies aan. Het maakt de lezer alert op de signalen en stelt hem/haar in staat om tijdens assessments praktisch bij te sturen. Mensen die ervaring hebben met de uitvoering van assessments zullen vele van deze valkuilen herkennen. Dit deel van het boek heeft meermalen een glimlach op mijn gezicht doen verschijnen. Overigens wordt hier ook duidelijk dat het boek is gebaseerd op CBA IPI in de eerste plaats en op SCAMPI versie 1.1 in de tweede plaats. Dat is ook niet zo vreemd, omdat het boek in 2005 is verschenen en SCAMPI 1.1 dateert uit 2004. De opvolger hiervan, het huidig geldende SCAMPI versie 1.2 behorend bij CMMI versie 1.2, verscheen in 2006. De tekst is opmerkelijk praktisch, onder meer door het beschikbaar stellen van talloze sjablonen en checklists. Een assessment team kan er mee aan de slag na geringe aanpassing aan de eigen organisatie.

Tenslotte behandelt het derde deel (56 pagina’s) een casus waarin assessments als instrument werden ingezet voor de transformatie van een Maturity Level 2 organisatie naar een Maturity Level 5 organisatie in slechts vier jaar tijd. Dit is een illustratie van de kracht van assessments, mits goed uitgevoerd.

Hoewel het boek iets gedateerd is zijn de grote lijnen nog steeds van toepassing. Het eerste deel, bestaande uit de hoofdstukken 1 tot en met 3, is in het bijzonder geschikt voor senior managers die een besluit moeten nemen over de inzet van assessments als instrument voor organisatieverbetering. Het derde deel kan dan gelezen worden als illustratie van de kracht van assessments voor verbetering, mits met de juiste intentie uitgevoerd.

Daar bovenop is het tweede deel is geschikt voor mensen die assessments uitvoeren. Alle details, alle activiteiten en alle bijbehorende valkuilen worden uitvoerig beschreven. Er worden tevens talloze sjablonen en checklists aangeboden die vrijwel ongewijzigd kunnen worden gebruikt voor de voorbereiding en uitvoering van assessments.

In aanmerking genomen dat het iets gedateerd is, kan ik dit boek aanbevelen aan senior managers en assessoren.

Titel : “CMMI Assessments – Motivating Positive Change” (397 pagina’s)

Auteur(s) : Marilyn Bush, Donna Dunaway

Uitgeverij : Addison Wesley, 2005

ISBN : 0-321-17935-8

Prijs : US$ 54,99

Jasper Doornbos
Senior Consultant Management of Change
CMMI Expert
Advertisements

About André Heijstek

Rijnlands / Agile verbeteren van software ontwikkeling
This entry was posted in boekbespreking and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s