Boekbespreking Nooit meer sjoemelen – een remedie tegen achterdocht, cynisme en machteloosheid van Rob Fijlstra & Harry Wullings

Boekcover

Van de achterflap: juist nu de buitenwereld steeds chaotischer wordt, is het belangrijk de psychologische en organisatorische realiteit hier goed op in te stellen. Want anders draait niet alle de organisatie dol, maar ook de persoon die kritiekloos en krampachtig probeert het tempo van de omgeving over te nemen. ‘Ik ren dus ik ben’, leid onafwendbaar tot vervreemding, stress en sjoemelgedrag.

Ik kreeg dit boek van Harry Wullings tijdens de Rijnlandweek. Aandacht voor de vakman betekent natuurlijk ook aandacht voor de persoon. Organisatiepsychologie is dan een goede insteek om eens beter te kijken naar wat we doen.

Alles verandert en de verandering gaat steeds sneller. Je kan dan natuurlijk mee gaan rennen, maar de auteurs bevelen aan om juist te verstillen. Zelfsturing en zelfreflectie zijn partners, en pas door zelfsturing kan je de chaos aan.

De versnelling wordt geschetst aan de hand van de vier tijdperken in onze geschiedenis:

– landbouwtijdperk, tot 1800

– industriële tijdperk, tot 1970

– informatietijdperk, tot 1990

– communicatietijdperk, tot nu

Door deze tijdperken heen verandert het tijdsbesef, de manier van omgaan met elkaar (voortzetting, verplichting, betekenis, verbinding), het motief (hebben, doen, denken, zijn).

Dan de kern: het sjoemelgedrag. Het is al van alle tijden, maar het lijkt in deze tijd wel deel te zijn van onze cultuur. Spreadsheetrealiteiten houden de brave new world wel in stand. Als westerlingen houden we ook wel van scheidingen: tussen hemel en aarde, tussen geest en materie, tussen gevoel en ratio en tussen prive en werk. Of in bedrijven tussen beleid en praktijk, besluit en uitvoering, plan en implementatie. Juist deze scheiding leidt tot angst, wat weer tot meer sjoemelgedrag leidt.

De oplossing die aangedragen wordt is zelfsturing. Leren om meer waarom-vragen dan hoe-vragen te stellen. En de keuze voor integere en intense relaties.

De management stijl kan verrijkt worden. Waar op dit moment de econoom en de ingenieur het voor het zeggen hebben, kan dit verrijkt worden met de psycholoog en de arties. Het organisatiebeeld moet om van de machine naar het lerend organisme. Veranderingsprocessen van reizen naar trekken.

Samenvattend: een goed boek. Vanuit de psychologische insteek vernieuwend, maar zeker niet zweverig.

Nog even de details voor wie het boek wil bestellen:

Nooit meer sjoemelen – een remedie tegen achterdocht, cynisme en machteloosheid van Rob Fijlstra & Harry Wullings. 147 pagina’s, uitgegeven door Scriptum in 2006. ISBN 90 5594 279 0

Advertisements

About André Heijstek

Rijnlands / Agile verbeteren van software ontwikkeling
This entry was posted in boekbespreking and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s