Scrum misverstanden: #1 – Scrum mist een lange termijn planning

Zo maar een paar keer gehoord in de laatste paar dagen: “Scrum is best een aardige aanpak voor korte sprintjes, maar het is wel zwak dat er helemaal geen lange termijn planning is”.

Dat is blijkbaar een beeld van Scrum dat wat breder leeft en dus vraagt om een reactie. Want laat ik daar duidelijk over zijn, dit is complete flauwekul!

In de Scrum aanpak zit een Release Planning Meeting (RPM). Dit is duidelijk beschreven in de officiële Scrum Guide (zie hier voor een interactieve Mindmap die ik hiervan gemaakt heb).

Deze meeting wordt gehouden voordat de eerste sprint begint. In deze meeting wordt de Product Backlog gevuld. De meeting is normaal gesproken een interactieve workshop met het ontwikkelteam, de product owner en meestal ook met een bredere groep gebruikers en andere stakeholders.

Resultaat van deze meeting is dus onder andere een Product Backlog (PBL). Hierin zijn de User Stories grofweg al ingepland op Sprints. Daardoor wordt duidelijk hoeveel sprints er ongeveer nodig zijn om de gehele (huidige) PBL weg te werken en welke functionaliteit wanneer opgeleverd wordt. Als dat geen lange termijn planning is!

Naast het opstellen van de PBL wordt in de RPM ook gewerkt aan een architectuur voor het systeem. Zonder een goed beeld daarvan is het niet mogelijk de grootte van stories goed in te schatten en om technische afhankelijkheden van stories aan te geven (deze story kan pas gebouwd worden als die af is). Anders dan in traditionele projecten leidt dit meestal niet tot hele grote architectuur documenten. Geen Big Design Up Front (BDUF). Alleen dat wat noodzakelijk is voor de lange termijn planning wordt uitgewerkt. De rest volgt wel tijdens de sprints.

Het blijft overigens niet bij het eenmalig uitvoeren van deze meeting en het eenmalig opstellen van de PBL. De Product Owner (PO) heeft als taak om deze PBL gedurende het project steeds bij te houden. Grooming the backlog wordt dit wel genoemd. Stories kunnen verschoven worden waardoor ze vroeger of later worden ingepland. En vage stories worden verder uitgewerkt. De rol van de PO is om naar het team toe de single source of wisdom te zijn wat betreft de requirements. Maar dat kan hij natuurlijk alleen maar doen als hij zijn huiswerk goed uitvoert. Dus: langslopen bij (toekomstige) gebruikers van het systeem. Doorvragen over gewenste nieuwe functionaliteit. Wat schetsen laten zien van nieuwe schermen en reacties peilen. Etc.

De User Stories voor de huidige sprint moeten perfect duidelijk zijn voor het team. Daarvoor wordt de Sprint Planning Meeting gebruikt. Zodra het team daarmee aan het werk is, gaat de PO aan de slag met de volgende sprint. Hij moet in staat zijn om op de volgende sprint planning meeting alle vragen over de nieuwe user stories te beantwoorden. En de PO werkt ook continu aan alle volgende sprints. Epics worden opgeplitst in Stories, acceptance test info wordt aan stories toegevoegd, etc.

Een Release Planning Meeting hoeft ook niet eenmalig te zijn. Nadat een aantal sprints zijn uitgevoerd kan het heel nuttig zijn deze meeting nog eens te herhalen.

Dat vraagt veel van de PO. Deze rol is cruciaal in een Scrum traject. In mijn ervaring is dit ook nauwelijks uit te voeren door een PO die niet minimaal 50% van zijn tijd beschikbaar heeft voor die rol.

PS. Op 4 november organiseer ik een Intro to Scrum cursus.

Advertisements

About André Heijstek

Rijnlands / Agile verbeteren van software ontwikkeling
This entry was posted in Scrum. Bookmark the permalink.

One Response to Scrum misverstanden: #1 – Scrum mist een lange termijn planning

  1. Pingback: Tweets that mention Scrum misverstanden: #1 – Scrum mist een lange termijn planning « Andre Heijstek's Blog -- Topsy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s